HOLZSTAR TKS 315 - Pi?a sto?owa (400V)

Z powrotem

Cena:
2.255,82 z?
z 23 % VAT

Symbol artykułu: 590 3253
Termin dostawy: do uzgodnienia
Status dostawy: dostępny

Waga: 44.00
Drukuj dane artykułu Print

Masz pytania? Skontaktuj si? z nami:

info@jptech.pl

tel. 95 757 66 51
tel. 516 175 267
tel.
536 135 550
fax. 95 781 99 36

 

HOLZSTAR pi?a sto?owa TKS 315
wysoka jako?? i precyzja pilarki sto?owej.
Uniwersalna do zastosowania w
pomieszczeniach jak równie? jako pi?a budowlana.

 

 • du?y stalowy stó? ocynkowany w celu zabezpieczenia
  przed korozj?
 • seryjnie wyposa?ona w wózek u?o?yskowany i
  prowadnic? uko?n? (przestawna od -45° do +45°)
 • seryjne przed?u?enie sto?u mo?e równie? by?
  zamontowane jako poszerzenie sto?u z prawej strony
 • pochy? pi?y od 90° do 45°, precyzyjna,
  dok?adna i wygodna w ustawianiu dzi?ki korbie r?cznej i skali
 • regulacja wysoko?ci pi?y poprzez ko?o r?czne
  umieszczone po stronie obs?ugi pi?y
 • du?a aluminiowa prowadnica równoleg?a z
  dociskiem ekscentrycznym
 • mocny silnik przemys?owy z hamulcem,nadaj?cy si? do pracy ci?g?ej
 • · dzi?ki mocnemu silnikowi mo?e przecina?
  równiez drewno masywne
 • w komplecie kaptur pi?y z zintegrowanym
  kró?cem odci?gowym
 • du?y centralny króciec odci?gowy o ?rednicy Ø 100 mm
 • w komplecie pi?a-HM Ø 315 mm / 36 Z
 • ?atwe przemieszczanie dzi?ki uk?adowi
  jezdnemu i sk?adanemu uchwytowi
 • zamykany kombinowany w??cznik-wtyczka

  Dostawa obejmuje:
  - przed?u?enie sto?u
  - uk?ad jezdny
  - przyk?adnice k?tow?
  - przyk?adnice równoleg??
  - wózek przesuwny
  - pi?a Ø 315 mm / 36Z
  Dodatkowo:
  - poszerzenie sto?u 160z?

 

 

Dane techniczne

max. ?red. pi?y-Ø
315 mm
max. wys. ci?cia 90°/45°
90/50 mm
Pochy? pi?y
0-45°
Wymiar sto?u
800 x 550 mm
Wysoko?? sto?u
810 mm
Obroty
2800 min-1
Moc silnika 50 Hz
400V/2,8 kW

Wymiary
2000 x 1360 x 1000 mm
Króciec Ø
dolny 38 mm / górny 100 mm
Waga netto
44 kg

 

 

 

Prowadnica równoleg?a z zaciskiem
mimo?rodowym jest ?atwo i precyzyjnie
ustawiana dzi?ki podzia?ce
.

 

 

 

 

Agregat tn?cy jest wygodnie
ustawiany ko?em r?cznym w
zakresie od 0° do 45° pochylny.

 

 

Latwo i precyzyjnie ustawiana
wysoko?? i pochy? agregatu pi?y
poprzez pokr?t?o r?czne. Stabilnie
umocowany agregat tn?cy z
przodu i z ty?u, zapewnia
precyzyjne ci?cie.

 

 

Zamykany wy??cznik-wtyczka z
wy??cznikiem awaryjnym
TKS 315 Pro dost?pny jest w
dwóch wersjach 230 Volt- i 400 Volt

 

 

 

 


© 2018 - JP-Tech maszyny do obróbki drewna, maszyny stolarskie