HOLZSTAR Pilarka sto?owa TKS 250 SC

Z powrotem

Cena:
8.701,02 z?
z 23 % VAT

Symbol artykułu: 590 0255
Termin dostawy: do uzgodnienia
Status dostawy: dostępny

Waga: 190.00
Drukuj dane artykułu Print

Masz pytania? Skontaktuj si? z nami:

info@jptech.pl

tel. 95 757 66 51
tel. 516 175 267
tel.
536 135 550
fax. 95 781 99 36

 

HOLZSTAR pilarka sto?owa TKS 250 SC -
Pi?a formatowa idealna dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych majsterkowiczów

 • stabilna konstrukcja i precyzyjnie wykonany wózek zapewniaj?cy wysok? jako?? ci?cia
 • ci??ki stó? z ?eliwa szarego zapewnia prac? bez wibracji i gwarantuje precyzyjne ci?cie
 • u?o?yskowany wózek pi?y z uchwytem do cofania
 • wychylna, wysuwana przyk?adnica teleskopowa do 228 mm, przyk?adnica umozliwa ci?cie pod k?tem 45° obustronnie,
 • lupa powi?kszaj?ca u?atwi?j?ca odczytywanie warto?ci na przyk?adnicy
 • przyk?adnica k?towa ustawiana pog k?tem od -45° do +45° 
 • wychy? pi?y w zakresie 0° do 45°, du?a dok?adno?? i wygoda ustawiania dzi?ki korbie r?cznej ze skal?
 • ustawianie wysoko?ci pi?y ko?em r?cznymna froncie maszyny
 • du?a przyk?adnica aluminiowa na stolwej okr?g?ej prowadnicy z szybkim zaciskiem mimo?rodowym
 • wydajny silnik przemys?owy z hamulcem, dla zapewnienia bezpiecze?stwa pracy
 • mo?liwo?c obrabiania drewna miekkiego, litego jak i materialów kompozytowych
 • du?y centralny króciec odci?gowy Ø 100 mm z dodatkowym kró?cem na tyle maszyny Ø 100 mm
 • w komplecie kaptur pi?y wraz z kró?cem odci?gowym Ø 38 mm
 • w kompl. w?? odci?gowy Ø 38 mm po??czony z g?ównym odci?giem
 • w kompl. pi?a  Ø 250 mm /?36 Z
 • zamykany wy??cznik/wtyczka
   

Dane techniczne tarczówki do drewna TKS 250 SC
 


max. pi?a-Ø

254 mm

max. wys. ci?cia 45°/90°

42 / 80 mm

Szer. ci?cia z przyk?adnic?

900 mm

Wychy? pi?y

45° / 90°

Przykladnica k?towa

45° (lewo/prawo)

Wymiary sto?u

800 x 348 mm

Wysoko?? sto?u.

895 mm

Dlugo?c wózka

1300 mm

Przed?u?enie sto?u L x B

800 x 355 mm

Obroty

4.000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz

2,5 kW

Kró?ce odci?gowe Ø

górny 38 mm / dolny 100 mm

Wymiary

950 x 760 x 1030 mm

Waga

190 kg

 


© 2018 - JP-Tech maszyny do obrbki drewna, maszyny stolarskie