Pi?a formatowa to nieodzowny element wyposa?enia ka?dej stolarni. Dlatego staramy si?, aby pilarki do drewna znajduj?ce si? w naszej ofercie, w pe?ni spe?ni?y Pa?stwa oczekiwania.
Nowe formatówki firmy Winter Holztechnik jak i firmy Holzkraft, to produkty, które b?d? Pa?stwu s?u?y?y przez wiele lat. Formatki dost?pne s? z podcinakiem, z wózkami o ró?nych d?ugo?ciach, o ró?nej mocy silnika, wysoko?ci ci?cia itp.
Ka?da pi?a formatowa tarczowa zakupiona u nas, daje gwarancj? niezawodno?ci i najwy?sz? jako?? ci?cia.


Znajdziecie Pa?stwo w naszej ofercie wyrówniarki, strugarki i grubo?ciówki do drewna suchego i mokrego, jak równie? kombinowane maszyny wyrówniarko grubo?ciówki. Oferowane obrabiarki znajd? zastosowanie w produkcji przemys?owej jak i ma?ych stolarniach. Ka?da nowa grubo?ciówka, wyrówniarka czy te? strugarka pochodzi tylko od sprawdzonych i cenionych producentów maszyn stolarskich na ?wiecie. Dzi?ki licznym kontakom w ca?ej europie mo?emy znale?? dla naszych klientów prawie ka?d? obrabiark? do drewna, now? jak i u?ywan?. Tak wi?c je?eli nie znale?li?cie Pa?stwo interesuj?cej was maszyny, to prosimy o kontakt, a napewno postaramy si? pomóc.


Okleiniarki

 

 

 


Do zaoferowanie mamy dla Pa?stwa frezarki do drewna nowe jak i u?ywane. Wszystkie nowe frezarki sto?owe dolno i górnowrzecionowe, pochodz? od sprawdzonych producentów, gwarantuj?c wieloletni? funkcjonalno?? i wysok? jako?? frezowania. Ka?da frezarka do drewna u?ywana, sprawdzana jest przez naszych techników, dzi?ki czemu kupujecie maszyn? z pe?ni sprawn? i gotow? do pracy. Ka?da z tych maszyn stolarskich sprawdzi si? zarówno w przydomowym warsztacie, jak równie? w stolarniach i zak?adach przemys?owych.


Maszyny stolarskie wieloczynno?ciowe to propozycja dla stolarzy i zak?adów, ktore nie posiadaj?c miejsca na ustawienie osobno pi?y formatowej, frezarki sto?owej, grubo?ciówki i wyrówniarki, szukaj? kompaktowych rozwi?za?. Oferowane przez nas wieloczynno?ciowki, to sprawdzone na ca?ym ?wiecie obrabiarki do drewna, które mo?na dostosowa? do potrzeb ka?dego klienta. Posiadamy zarówno maszyny kombinowane 5cio funkcyjne jak i dwu funkcyjne pilarko-frezarki.


?uparki do drewna kominkowego to propozycja dla klientów, którzy nie maj? czasu na r?banie drewna w domu metod? tradycyjn?, jak równierz dla osób/firm które chc? roz?upane drewno sprzedawa?. Posiadamy w swojej ofercie ?uparki o ma?ej mocy idealne dla klientów indywidualnych, jak równie? typowo przemys?owe maszyny. Ka?da ?uparka hydrauliczna do drewna daje pewno?? wysokiej wydajno?ci.


Ostrzarki© 2018 - JP-Tech maszyny do obróbki drewna, maszyny stolarskie